Voorwaarden voor het gebruik van de website

Welkom op onze website. Ons website adres is: https://www.ericbouvier.be. Als u doorgaat met het bladeren en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid uw relatie met EPIX BVBA met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

De term ‘EPIX’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met maatschappelijke zetel Frans Van Cutsemstraat 50, B-1140 Brussel, België. Ons bedrijfsregistratienummer is BE 0546 631 820. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bestemd voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de surfstatistieken te monitoren. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browservoorkeuren te wijzigen, hoewel wij u erop wijzen dat u in dat geval niet noodzakelijkerwijs van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken. Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens door Google op de wijze en voor het doel zoals beschreven in deze voorwaarden.

Wij noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de op deze website gevonden of aangeboden informatie en materialen voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie werden gegeven aan de exploitant, zijn erkend op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Deze website kan desgevallend ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om u meer informatie te geven. Dit betekent niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Uw gebruik van deze website en elk geschil en/of geschil dat voortvloeit uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil en/of geding zijn enkel de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door EPIX BVBA en hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van gegevens- of winstderving die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u desgevallend links plaatsen naar andere websites en/of sociale media die niet onder de controle van EPIX BVBA vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling in of onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de standpunten die daarin worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed draaiende te houden. EPIX SPRL neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen buiten onze controle.

Privacy verklaring

EPIX BVBA is gevoelig voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Het doel van deze Privacyverklaring is om u te laten weten hoe wij omgaan met informatie die wij van u ontvangen via deze website. Houd er altijd rekening mee dat wijzigingen in deze Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden aangebracht. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Tijdens uw bezoek aan onze website dient u er rekening mee te houden dat de hier gepresenteerde informatie van algemene aard is en niet als vervanging van professioneel advies moet worden beschouwd.

Persoonlijk identificeerbare informatie: Wij verzamelen niet opzettelijk informatie die u persoonlijk identificeert, tenzij u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken via het verstrekte contactformulier. De persoonlijke informatie die u verstrekt wordt alleen gedeeld met mensen binnen onze organisatie die deze informatie nodig hebben om uw vraag of verzoek te beantwoorden, derden die namens ons diensten voor u verlenen en zoals anderszins wettelijk is toegestaan om ons in staat te stellen ons bedrijf uit te oefenen of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. De verzamelde informatie zal op geen enkele wijze worden gebruikt en verkocht aan andere derden dan hierin beschreven.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Zoals hierboven vermeld, kunnen wij informatie verzamelen die u niet persoonlijk identificeert voor verschillende doeleinden (bijvoorbeeld, websitegebruik, verkeerspatronen, prestaties van de site en gerelateerde statistieken op basis van onze tracking record van uw bezoeken aan onze website).

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet heeft u recht op toegang tot en toestemming voor verbetering van de verzamelde gegevens. U heeft ook het recht u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw administratieve persoonsgegevens voor andere communicatiedoeleinden. U kunt dit recht uitoefenen door een ondertekende en geregistreerde aanvraag te sturen naar EPIX BVBA, Frans Van Cutsemstraat 50, B-1140 Brussel, België of door een e-mail te sturen naar epix@proximus.be.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd door Eric Bouvier – © Eric Bouvier. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden, met uitzondering van het volgende:

u mag alleen fragmenten afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website als bron van het materiaal erkent

U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Evenmin mag u het doorsturen of opslaan in een andere website of andere vorm van elektronisch opvraagsysteem.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Portfolio
Contact Info
EPIX BV
F. Van Cutsemstraat 50
1140 Brussel
Recent Instagram Posts
Residentie Albéric : shooting for @bultynck_kindt_architecten. 
Location : Brugge. 
The project includes 24 apartments and 2 commercial areas. 

For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/albéric & https://www.ericbouvier.be/portfolio/residentie-alberic-brugge/?lang=nl

#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture
Residentie Albéric : shooting for @bultynck_kindt_architecten. Location : Brugge. The project includes 24 apartments and 2 commercial areas. For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/albéric & https://www.ericbouvier.be/portfolio/residentie-alberic-brugge/?lang=nl #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture
2 jaar geleden
View on Instagram |
1/12
Residentie Albéric : shooting for @bultynck_kindt_architecten. 
Location : Brugge. 

The project includes 24 apartments and 2 commercial areas. 

For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/albéric & https://www.ericbouvier.be/portfolio/residentie-alberic-brugge/?lang=nl

#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture
Residentie Albéric : shooting for @bultynck_kindt_architecten. Location : Brugge. The project includes 24 apartments and 2 commercial areas. For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/albéric & https://www.ericbouvier.be/portfolio/residentie-alberic-brugge/?lang=nl #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture
2 jaar geleden
View on Instagram |
2/12
OLVA Steenbrugge : shooting for @bultynck_kindt_architecten. 
Kindergarten and primary school. Location: Oostkamp (Brugge). 

The project consists of the extension and renovation including the rebuilding of the lobby area and secretariat and the extension of 4 kindergarten classrooms. 

For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/olva-steenbrugge & https://www.ericbouvier.be/portfolio/olva-steenbrugge-brugge/?lang=nl

#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #architecturenow #aplusarchitectureinbelgium
OLVA Steenbrugge : shooting for @bultynck_kindt_architecten. Kindergarten and primary school. Location: Oostkamp (Brugge). The project consists of the extension and renovation including the rebuilding of the lobby area and secretariat and the extension of 4 kindergarten classrooms. For more info, visit: https://www.bultynck-kindt.com/olva-steenbrugge & https://www.ericbouvier.be/portfolio/olva-steenbrugge-brugge/?lang=nl #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #architecturephoto #architecturephotography #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecture_best #architecture_magazine #archdesign #architectureanddesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #architecturenow #aplusarchitectureinbelgium
2 jaar geleden
View on Instagram |
3/12
La Main Tendue. Sculpture by Jean-Michel Folon. Remember it throughout the year. 

#folon #belgium #artinbelgium
La Main Tendue. Sculpture by Jean-Michel Folon. Remember it throughout the year. #folon #belgium #artinbelgium
2 jaar geleden
View on Instagram |
4/12
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf
2 jaar geleden
View on Instagram |
5/12
Happy New Year!
Happy New Year!
2 jaar geleden
View on Instagram |
6/12
Le Petit Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Petit Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
7/12
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
8/12
Le Grand Volcan & rampe d'accès, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Grand Volcan & rampe d'accès, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
9/12
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
10/12
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
11/12
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
Le Grand Volcan, Oscar Niemeyer, Le Havre, France. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ©2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #architecturalphotography #architecturalphotographer #realestatephotography #realestatephotographer #buildingphotography #vastgoedfotografie #vastgoedfotograaf #amazingarchitecture #architecturebest #archdesign #archilover #architecturelover #architecturegram #newarchitecture #lehavre #lehavreenimages #lehavretourisme #lehavrecity #lehavrequejaime #lehavrephoto #lehavrejetaime #lehavrelife
3 jaar geleden
View on Instagram |
12/12
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google